Informacja o realizacji projektu

Fotografia: 
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Nowe Technologie

Do końca lutego 2011 zrealizowano zakupy we wszystkich pięciu pracowniach na łączną kwotę 6 568 810 PLN. Zakupiono urządzenia najnowszej generacji, między innymi:

spektrofotometry, system do trawienia jonowego, lasery, nanokalorymetr, aparat HPLC, autoklaw, stoły optyczne, stacje robocze i komputery.
W roku 2011 planujemy zakupić, w drodze przetargów, urządzenia i aparaturę za kwotę ok. 16 ml PLN

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa