Konferencja podsumowująca projekt POIG "Fizyka u podstaw nowych technologii"

Fotografia: 
Nowe Technologie

W ramach realizacji przedmiotowego Projektu zakupiona została unikalna aparatura naukowo-badawcza o ogólnej wartości rzędu 39 mln zł, na bazie której prowadzi się i będzie się prowadzić badania na pograniczu dziedzin naukowych fizyki, chemii i biologii.

Panel Dyskusyjny „Od biologicznego obiektu do biofizycznych podstaw jego funkcjonowania"

Fotografia: 
Nowe Technologie

Pragniemy poinformować że w dniu 23 listopada 2011 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie odbył się Panel Dyskusyjny „Od biologicznego obiektu do biofizycznych podstaw jego funkcjonowania - wykorzystanie aparatury badawczej Pracowni Biopolimerów”.

Panel Dyskusyjny miał za zadanie dostarczenie uczestnikom bardziej szczegółowych informacji na temat zakupionej

90 lat fizyki na Hożej

Fotografia: 
Nowe Technologie

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje uroczyste obchody mijającej rocznicy.

Konferencja Inaugurująca Projekt

Fotografia: 
Nowe Technologie

Pragniemy poinformować że w dniu 7 października 2010 r. w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie odbyła się Konferencja inaugurująca Projekt „Fizyka u podstaw nowych technologii- rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego".

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa