Pracownia nanostruktur fotonicznych i telekomunikacyjnych

Fotografia: 
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Nowe Technologie

Celem utworzenia Pracowni jest rozwój technologii wytwarzania, w tym przy użyciu technik optycznych, nanoobiektów do zastosowań w mikro- i nano-strukturach optycznych dla zintegrowanej optoelektroniki, optycznego przetwarzania informacji oraz telekomunikacji.

Przy użyciu układu do fotolitografii 3D oraz doposażeniu pracowni w układy charakteryzacyjne (planowany jest zakup skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz mikroskopu optycznego z kontrastem fazowym) prowadzone będą projekty badawcze i prace rozwojowe służące wykonaniu prototypowych układów fotonicznych, poczynając od ich modelowania, a kończąc na wszechstronnych testach prototypów. Będą to między innymi:
− struktury falowodowe, fotoniczne rezonatory pierścieniowe, min. do zastosowań w optycznym przetwarzaniu informacji
− mikro- i nano-struktury do urządzeń typu lab-on-chip, w szczególności w połączeniu z elementami światłowodowymi
− komponenty optyczne do zastosowań w zintegrowanej optoelektronice: sprzęgacze, supersoczewki

Równolegle z technologią optyczną wytwarzania nanostruktur fotonicznych planuje się budowę układu oraz rozwinięcie technologii wytwarzania i charakteryzacji światłowodów o kontrolowanej dyspersji w procesie obróbki standardowych włókien telekomunikacyjnych

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa