Pracownia modelowania złożonych układów molekularnych i nanostruktur

Fotografia: 
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Nowe Technologie

W wyniku projektu planuje się stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej i biblioteki profesjonalnego oprogramowania, pozwalającej na realizowanie prac obliczeniowych dla modelowania złożonych układów molekularnych i nanostruktur oraz projektowania obiektów nano- i subnanometrycznych (biologicznych i materii skondensowanej) o pożądanych właściwościach strukturalnych i fizykochemicznych.

Wykorzystane zostaną najnowsze technologie informatyczne, w tym technologie wirtualnej rzeczywistości. Laboratorium umożliwi również analizę wyników różnorodnych pomiarów eksperymentalnych, w tym wyników spektroskopii molekularnej, spektroskopii fazy skondensowanej oraz sygnałów (ciągów czasowych) generowanych przez złożone układy biomolekularne i biomedyczne. Interdyscyplinarny charakter badań prowadzony w Laboratorium pozwoli na integrację projektów badawczych i wdrożeniowych realizowanych przez zespoły różnorodnych dziedzin fizyki i nauk przyrodniczych.

Powstała Pracownia będzie współpracowała z pozostałymi czterema, wspomagając je w zakresie modelowania i projektowania, jak również otwarta będzie na współpracę z jednostkami zewnętrznymi. Planuje się realizowanie specjalizowanych kursów dla zewnętrznych słuchaczy, a w działalności edukacyjnej wykorzystane zostaną m.in. metody zdalnego nauczania.

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa