Pracownia modelowania złożonych układów molekularnych i nanostruktur

W wyniku projektu planuje się stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej i biblioteki profesjonalnego oprogramowania, pozwalającej na realizowanie prac obliczeniowych dla modelowania złożonych układów molekularnych i nanostruktur oraz projektowania obiektów nano- i subnanometrycznych (biologicznych i materii skondensowanej) o pożądanych właściwościach strukturalnych i fizykochemicznych.

Fotografie: 
Stacje robocze
Pracownia modelowania złożonych układów molekularnych i nanostruktur

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa