Pracownia ultrazimnych cząsteczek

Fotografia: 
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Nowe Technologie

Fizyka ultrazimnych atomów i cząsteczek jest aktualnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin poznania. Zapoczątkowana wytworzeniem atomowego kondensatu Bosego-Einsteina, w ciągu ostatnich lat przeewoluowała w stronę bardziej skomplikowanych systemów złożonych z cząsteczek dwuatomowych.

Wydajna produkcja ultrazimnych molekuł i generacja cząsteczkowych kondensatów Bosego-Einsteina stanowią obecnie przedmiot naukowego wyścigu wiodących grup na świecie. Ta dziedzina wiedzy budzi bardzo duże zainteresowanie ze względu na zupełnie nowe możliwości, jakie otwiera, zarówno w badaniach podstawowych („zimna fizyka”), jak i w obszarze spodziewanych zastosowań – jak się obecnie wydaje głównie w szeroko pojętej elektronice i informatyce kwantowej (np. przy konstrukcji komputerów kwantowych) oraz w technologiach chemicznych (możliwość sterowania reakcjami chemicznymi na poziomie kwantowym). Dlatego badania ultrazimnych atomów i cząsteczek zajmują strategiczną pozycję we współczesnej fizyce, będąc przedmiotem zainteresowania zarówno fizyków-teoretyków, jak i najbardziej zaawansowanych technicznie grup eksperymentalnych.

Udało się już między innymi wytworzyć cząsteczki w absolutnym stanie podstawowym, a spektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej, będąca niezastąpionym narzędziem poznania struktury i własności cząsteczek, wzniosła się na niedostępny dotąd poziom. Jednym z głównych celów "zimnej fizyki" jest badanie i kontrola parametrów szeroko pojętych gazów kwantowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się tu hetero jądrowe cząsteczki polarne, które ze względu na ich trwały moment dipolowy są wrażliwe na manipulacje przy użyciu zewnętrznych pól elektrycznych bądź magnetycznych. Spośród wielu potencjalnych zastosowań fizyki zimnych cząsteczek kilka wydaje się możliwych do realizacji w przewidywalnej skali czasowej.

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa