Pracownia biopolimerów

Fotografia: 
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Nowe Technologie

Projekt obejmuje utworzenie nowoczesnej Pracowni z bazą laboratoryjną opartą na już funkcjonującym potencjale badawczym Zakładu Biofizyki Wydziału Fizyki UW, wzbogaconym i znacząco rozszerzonym o unikalną aparaturę i wyposażenie, która umożliwi kompleksowe podejście w badaniach na pograniczu chemii, biofizyki i biologicznego funkcjonowania biopolimerów: białek, funkcjonalnych peptydów i fragmentów kwasów rybonukleinowych (RNA).

Planowane prace obejmą pozyskiwanie obiektów badań metodami chemii i inżynierii genetycznej, ich wszechstronną charakterystykę pod względem strukturalno-dynamicznym i potencjalnych oddziaływań międzycząsteczkowych metodami biofizycznymi oraz analizę ich funkcjonowania w układach biologicznych in vitro i in vivo pod kątem wykorzystania w chemioterapii nowotworów i w biotechnologii (narzędzia do śledzenia procesów metabolicznych w komórkach).

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa