Stan zakupów w ramach realizacji projektu.

Fotografia: 
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Nowe Technologie

Powiększyliśmy stan zakupów w ramach realizacji projektu o 20 urządzeń, aparatur i układów. Od lutego 2011 do końca marca 2012 zrealizowaliśmy zakupy za 12.617 689,35 złotych.

Pięć pracowni powiększyło zaplecze techniczne o następujące urządzenia:

Pracownia nr 1
Zakup i instalacja stanowiska do epitaksji MOVPE (epitaksja ze związków metaloorganicznych)
Zakup i instalacja - układu do pobudzania optycznego półprzewodników z laserem impulsowym

Pracownia nr 2
Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM)
Stanowisko do obróbki włókien optycznych
Szerokopasmowe źródła światła do pomiarów dyspersji włókien w obszarze widzialnym i bliskiej podczerwieni: zestaw diod SLED i źródło supercontinuum

Pracownia nr 3
Wielofunkcyjny system spektroskopii emisyjnej FCS-FLIM
Spektrometr masowy
Wolnostojąca wirówka szybkoobrotowa
Aparat do elektroforezy DNA/RNA i białek, 1-D i 2-D systemy analizy i hybrydyzacji Western-blot, zestaw do dokumentacji żeli
Termocykler z przystawka do pomiarów Real Time PCR

Pracownia nr 4
Układ laserów diodowych ze wzmacniaczami, stabilizowanych na liniach atomowych, do wytworzenia dwóch rodzajów zimnych atomów
Układ pułapek - układ do wytwarzania wysokiej próżni
Układ pułapek - elementy optomechaniczne do budowy układów optycznych
Układ pułapek - elementy optyczne do budowy układów optycznych
Analizator widma
Oscyloskopy (w tym jeden b. szybki) dwu- i czterokanałowe
Układ optoelektroniczny do sterowania promieniowaniem laserowym
Generator funkcyjny sterowany cyfrowo

Pracownia nr 5
Specjalizowane stanowiska komputerowe
Manipulator Phantom OMNI 5szt

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa