Fizyka u podstaw nowych technologii

Fotografia: 
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Nowe Technologie

Fizyka u podstaw nowych technologii - rozwój infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem projektu jest zwiększenie roli nauki w gospodarce poprzez umożliwienie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na Wydziale Fizyki UW. Program badawczy, który realizowany będzie przez Wydział Fizyki ukierunkowany zostanie przede wszystkim na wykorzystanie w gospodarce opracowanych nowych technologii i nowoczesnych materiałów. Powstałe w wyniku realizacji Pracownie umożliwią prowadzenie prac badawczych z zakresu wytwarzania, poznania i modelowania właściwości obiektów nano- i subnanometrycznych, stanowiących obecnie najbardziej aktualny temat badawczy nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych i technicznych.

Wyniki badań wykorzystywane będą w takich obszarach jak: elektronika, optoelektronika, fotonika, spintronika, telekomunikacja, technologia chemiczna, diagnostyka medyczna i leczenie. Wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego.

W szczególności prowadzone będą badania naukowe w obszarach tematycznych wskazanych w ramach osi priorytetowej w PO IG:

 • Grupa tematyczna Techno:
  • - nowe materiały i technologie
  • - nanotechnologie
 • Grupa tematyczna Bio:
  • - biotechnologia i bioinżynieria
  • - nowe wyroby i techniki medyczne

Badania dotyczyć będą obszarów tematycznych zgodnych z priorytetami przedstawionymi w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (KPBNiPR) w zakresie obszarów badawczych „Nowoczesne technologie dla gospodarki", „Energia i infrastruktura" oraz „Zdrowie". Badania koncentrować się będą na następujących obszarach priorytetowych obejmujących obszary tematyczne Osi Priorytetowej I:

 • 2.2 Przyczyny i mechanizmy rozwoju chorób. Poszukiwanie markerów użytecznych w diagnostyce oraz w tworzeniu nowych metod leczenia .
 • 2.3 Funkcja układu nerwowego oraz diagnostyka i leczenie chorób psychicznych, naczyniowych neurodegeneracyjnych i uzależnień.
 • 2.5 Nowe Technologie dla potrzeb farmakoterapii
 • 3.3 Rozwój alternatywnych źródeł energii odnawialnej, jądrowej, opartej o wodór, oraz nowych technologii prowadzących do zwiększenia niezawodności, efektywności wytwarzania, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii.
 • Technologie, materiały i podzespoły dla elektroniki i fotoniki.
 • 4.5 Technologie informacyjne.
 • 4.6 Technologie dla bezpieczeństwa.
123

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa