Fizyka u podstaw nowych technologii 3

Fotografia: 
 • Pracownia Biopolimerów
  • - Ultrawirówka analityczna,
  • - Wielofunkcyjny system spektroskopii emisyjnej FCS-FLIM (Fluorescence Correlation Spectroscopy, Fluorescence Lifetime Spectrometer with picosecond resolution and Fluorescence Lifetime Imaging) Spektrofotometr CD Chirascan Appied Photophysics,
  • - Nanokalorymetr,
  • - Syntetyzer DNA/RNA,
  • - Spektrometr masowy,
  • - Wolnostojącą wirówka szybkoobrotowa,
  • - Aparaty do elektroforezy DNA/RNA i białek 1-D, 2-D, systemy analizy i hybrydyzacji Western blot, zestaw do dokumentacji żeli,
  • - Aparat HPLC,
  • - Termocykler z przystawką do pomiarów Real Time PCR,
  • - Autoklaw z opcja suszenia.
 • Pracownia Ultrazimnych Cząsteczek
  • - Układ laserów diodowych ze wzmacniaczami, stabilizowanych na liniach atomowych, do wytworzenia dwóch rodzajów zimnych atomów,
  • - Układ do wytwarzania wysokiej próżni,
  • - Układ elektroniczny do detekcji słabych sygnałów elektrycznych,
  • - Elementy optomechanicznych do budowy układów optycznych,
  • - Elementy optyczne do budowy układów optycznych,
  • - Układ laserowy generujący wąskopasmowe światło przestrajalne w zakresie ok.700 nm - 1.1µm do fotoasocjacji,
  • - Układ do detekcji optycznej zimnych atomów i cząstek,
  • - Układ do detekcji jonów atomowych i molekularnych,
  • - Laser dużej mocy CO2do konstrukcji pułapki optycznej,
  • - Stoły optyczne,
  • - Analizator widma,
  • - Oscyloskopy dwu- i czterokanałowe,
  • - Układ optoelektroniczny do sterowania promieniowaniem laserowym,
  • - Mierniki mocy i energii światła,
  • - Generator funkcyjny sterowany cyfrowo,
  • - Układ sterowania eksperymentem w czasie rzeczywistym.
 • Pracownia modelowania złożonych układów molekularnych i nanostruktur
  • - Specjalizowane stanowiska komputerowe,
  • - Stacje robocze,
  • - Komputery PC,
  • - Serwer plików i baz danych z macierzą dyskową,
  • - Serwer plików WEBowych i GRIDowych,
  • - Specjalizowane stanowiska komputerowe,
  • - System wirtualnej rzeczywistości do projektowania układów molekularnych i inżynierii nanostruktur - system projekcji 3D - klaster obliczeniowy,
  • - System projekcji 3D.

Dzięki realizacji projektu stworzone zostaną lepsze warunki do prowadzenia badań z zakresu fizyki. Rozbudowa i unowocześnienie bazy naukowo - dydaktycznej Wydziału Fizyki podniesie szanse powstania przedsięwzięć zalążkowych i transferu odkryć naukowych do gospodarki. Opracowane przez naukowców nowatorskie rozwiązania przyczynią się do budowy gospodarki opartej na wiedzy (GOW).
Projekt otrzymał ponad czterdzieści listów intencyjnych. Serdecznie dziękujemy  wszystkim za okazane nam poparcie.  Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu projektem i wstępem do nawiązania bliższej współpracy. Prezentujemy niektóre listy intencyjne.

123

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa